Renair A400

A400

Avsedd för luftrening i mindre lokaler såsom kontor, kopieringsrum, frisörsalonger, tandläkarmottagningar, fotostudier mm.

Förfilter klass G3
Filter klass F8
Luftflöde (m/h) 330-430
Ljudnivå dB(A) 36-41
Fläkt (W) 100
LxBxH (mm) 340x340x650
Vikt (kg) 10
Övrigt Kolfilter finns som tillbehör.
Renair A2000

A2000

Avsedd för luftrening i t ex kontor, skolor, tvätterier, snickerier, bagerier, tryckerier, stenindustri, verkstäder och djurstallar mm.

Förfilter klass G3
Filter klass F8
Luftflöde (m/h) 400-2000
Ljudnivå dB(A) 31-59
Fläkt (W) 145
LxBxH (mm) 640x640x275
Vikt (kg) 22
Kapacitet 100m2 beroende på accepterad ljudnivå och aktivitet.
Övrigt Kolfilter eller andra filterklasser finns som tillbehör.
Renair A2005

A2500

Maskinen har det högsta luftflödet och den största filterytan av Renairs modeller och är avsedd för luftrening i större lokaler som t ex: tvätterier, bagerier, bilverkstäder, sten- och träindustri samt andra industrilokaler.

Förfilter klass G3
Filter klass F8
Luftflöde (m/h) 400-2000
Ljudnivå dB(A) 31-59
Fläkt (W) 145
LxBxH (mm) 640x640x275
Vikt (kg) 22
Kapacitet 100m2 beroende på accepterad ljudnivå och aktivitet.
Övrigt Kolfilter eller andra filterklasser finns som tillbehör. Levereras endast för takupphängning.
En luftrenare från Renair, förbättrar luften i de flesta miljöer. Störst förändring och bäst effekt får man förstås i lokaler där damm av olika sorter förekommer. Luft placeras och installeras enkelt, eftersom den inte behöver anslutas till något ventilationssystem. Anpassa storleken och kapaciteten efter miljön och lokalens storlek.
PullmanErmatorRenair är ett varumärke som ingår i PullmanErmator - ett specialistföretag på stoftavskiljning och luftförbättring.